Hoppa till sidans innehåll

Alkohol och Drogpolicy


Alkohol och Drogpolicy
Ronneby Simsällskaps Alkohol-tobaks- och drogpolicy
Ronneby Simsällskap är en ideell förening i Ronneby kommun. Föreningen bedriver simskola och simträning för
juniorer och seniorer i Ronneby simhall.
Föreningen har medlemmar från ca 5 år och uppåt.
Ledare i föreningen skall vara ett föredöme för de ungdomar vi har hand om och det är därför viktigt hur vi
agerar och uppträder när vi representerar vår förening.
Syftet med denna policy är att skapa tydliga riktlinjer som ska hjälpa ledare, aktiva och föräldrar att finna stöd
och trygghet i vår verkan för drogfrihet.
Med droger avser vi tobak, alkohol, narkotika och doping.
Följande riktlinjer har antagits av Ronneby Simsällskap.
Alkohol
 Bruk av alkohol får ej förekomma i samband med någon form av föreningens barn- och
ungdomsverksamhet.
 Bruk av alkohol får ej förekomma vid någon form av föreningens seniorverksamhet.
 Det är inte tillåtet att uppträda alkoholpåverkad i kläder med föreningens emblem.
 Vid arrangerade festligheter kan undantagsvis alkohol förekomma. Då under ordnade former. Detta ska då
organiseras med tydlighet, så det framgår att koppling till föreningens ordinarie verksamhet inte finns.
Om reglerna bryts genomför ledare enskilt samtal med berörd person om vilka riktlinjer som gäller i föreningen.
Tillrättavisning delges. Om personen är omyndig kontaktas vårdnadshavare. Vid upprepning kan avstängning
från verksamheten och uteslutning ur föreningen bli påföljden.
Ledare informerar styrelsen. Styrelsen är ansvarig för åtgärd.
Tobak
 Det är inte tillåtet för minderåriga medlemmar att använda tobak i någon form i föreningens lokaler, i nära
anslutning till lokalen eller vid någon av föreningens verksamheter.
 Det är inte tillåtet att röka i föreningens lokaler, i nära anslutning till lokalen eller vid övriga
föreningsarrangemang.
 Vi ska verka mot tobaksanvändning och upplysa om nackdelarna.
 Person som känner sig tvungen att använda tobak ska kunna anvisas till avskild plats, utom synhåll och
påverkansfritt för övriga.
Om reglerna bryts genomför ledare enskilt samtal med berörd person om vilka riktlinjer som gäller i föreningen.
Tillrättavisning och information om tobakens negativa verkningar ges.
Ledare informerar styrelsen. Styrelsen är ansvarig för åtgärd.
Medlemmar och föräldrar bör föregå med gott exempel och helt avstå från tobaksanvändning.
Narkotika och doping
 Hantering av narkotika och doping är ett lagbrott och det är inte tillåtet att använda eller hantera narkotika
inom Ronneby simsällskaps verksamheter.
 Läkarordination av narkotiska preparat av medicinska skäl är undantaget och medlemmen ska kunna
uppvisa läkarintyg. Medlemmen är skyldig att kontrollera sina föreskrivna läkemedel eller tagna
kosttillskott via ”Rödgröna listan” som finns på Riksidrottsförbundets hemsida.
Skulle vi upptäcka att någon medlem använt eller hanterat narkotika eller dopingklassade produkter har vi
följande handlingsplan:
Om av RF utfört dopingprov påvisats positivt, är föreningen skyldig följa av Dopingkommissionen fastställt
straff. Om man upptäcker bruk utan att kontroll genomförts, ska detta rapporteras till RFs dopingkommission.
Ledare och styrelserepresentant genomför enskilt samtal med berörd person. Om personen är omyndig kontaktas
vårdnadshavare. Information om påföljder ges.
Kontakt tas med samhällets berörda myndigheter. Ex Social och polis.
Vid upprepning kan avstängning från verksamheten och uteslutning ur föreningen bli påföljden.
Ledare informerar styrelsen. Styrelsen är ansvarig för åtgärd.
Ytterligare åtgärder vid användning av droger inom föreningen:
Inom föreningen värnar vi om varje medlems hälsa och välbefinnande. Vid bruk av droger i alla former ska
styrelsen och övriga överväga att hålla samtal med vederbörande och i förekommande fall vårdnadshavare, om
bakomliggande orsaker eller problem.
Uppföljning av drogpolicyn
Styrelsen och ledarna är ansvariga för att drogpolicyn kommuniceras och följs upp.
Ledarna är ansvariga för att informera alla medlemmar och föräldrar om drogpolicyn vid varje höst- och
vårtermins början.
Policyn ska finnas att läsa på föreningens hemsida, samt finnas anslagen väl synlig i föreningens lokaler.
Policydokumentet delges nya medlemmar, sponsorer och övriga samarbetspartners löpande.
Frågan om behov av utbildnings och infoträffar i ämnet, behandlas av styrelsen och på årsmötet.
Uppföljning och revidering av drogpolicyn sker av styrelsen och på årsmötet.
Policy antagen av Ronneby simsällskaps styrelse.

Alkohol och Drogpolicy.pdf

Uppdaterad: 03 FEB 2021 19:11
E-post: Adressen Gömd

Stöd RSS med köp av Bingolotter via länken

Bli föreningsfadder!

Varje år ger Gräsroten 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten i Sverige.Varje gång en föreningsfadder spelar hos Svenska Spel får RSS poäng. Poängen avgör hur stor andel vi får när Gräsroten betalar ut 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten en gång om året.

Tack för din insats! 

Vi presenterar stolt våra sponsorer

Swedbank svart  

 Patriks markservice

 abk-logo 

 

  Roxtec_original

 

 

Ronneby Bruk  

 Ronnebyhus 

 Abri 

 

Ronneby svetsosmide

MerSport

 8_ronneby-kommun

 

 

 Maxi

 MA-screen

 

  Best

Activa Zoo 

 

Plåtslagaren

Robbans Däck

 

TL-åkeri

 WillyPersson

okq8 

För simkunnigheten i Ronneby    

Postadress:
Ronneby SS - Simidrott
Box 20
37221 Ronneby

Besöksadress:
Blasius köningsgatan 29
37235 Ronneby

Kontakt:
Tel: 045716391
E-post: ronneby.simsallskap@...

Instagram #ronnebysimsällskap